Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

1132 8ad6 390

August 10 2017

5146 d95d 390
Reposted frombeinthe beinthe viahidingtonight hidingtonight
8699 50d6 390
Reposted fromteijakool teijakool viakartoNik kartoNik
Capilano Suspension Bridge Park
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viahidingtonight hidingtonight
2957 1287 390
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viakartoNik kartoNik
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viakartoNik kartoNik

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viagabunia gabunia

June 23 2015

9272 9eaf 390
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaaneth aneth
5159 7f20 390
Reposted fromambivalent ambivalent via000monnnn066 000monnnn066
Oczywiście nie miało znaczenia, w jakim kierunku się człowiek porusza, byle nie stać w miejscu. 
— Terry Pratchet
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaaneth aneth

June 21 2015

8791 1830 390
Reposted frommisieq misieq viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
5559 9cd1
Reposted frombluuu bluuu viamaliwa maliwa
9476 212a 390
Reposted fromverronique verronique viamaliwa maliwa

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl