Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

9272 9eaf 390
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaaneth aneth
5159 7f20 390
Reposted fromambivalent ambivalent via00monnn066 00monnn066
Oczywiście nie miało znaczenia, w jakim kierunku się człowiek porusza, byle nie stać w miejscu. 
— Terry Pratchet
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaaneth aneth

June 21 2015

8791 1830 390
Reposted frommisieq misieq viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
5559 9cd1
Reposted frombluuu bluuu viamaliwa maliwa
9476 212a 390
Reposted fromverronique verronique viamaliwa maliwa

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromoll oll vianastygirl nastygirl
0586 dc4c 390
Reposted fromcynamone cynamone viaNoCinderella NoCinderella
Reposted fromglowa glowa viasavor savor

June 20 2015

0829 f614 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathebelljar thebelljar
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatake-care take-care
4851 36f9 390
Reposted fromsunlight sunlight viacurlydreamer curlydreamer

June 19 2015

2418 4d36 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaolimpia olimpia

June 18 2015

6717 6b41 390
Reposted fromkjuik kjuik viamychalyna mychalyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl